ROZHOVOR

 

Rozhovor: Juki vs. ITE 2002

Jak jste si již zajisté všichni všimli, do chomoutu ambiciózních promotérů přibyde tento pátek nová dvojice. Jsou jí představitelé agentury Technisco a stejnojmenného hudebního serveru Lukáš Bárta a hudebník stojící za projektem The Begin Of The End - Zdeněk Charvát. Příjemné setkání proběhlo v irské hospodě blízko Veletržního paláce v Praze a krátký záznam našeho rozhovoru si nyní, den před akcí, můžete v klidu přečíst.

 

Zbývá pár dní do vyvrcholení příprav největšího říjnového počinu, jenž nese název International Techno Ivent 2002 a uskuteční se v pražském veletržním paláci. Vy jste představitelé hudebního serveru a agentury jež za organizací celé akce stojí. V jakém stadiu se přípravy v současné chvíli nalézají?

Lukáš: S potěšením můžeme konstatovat, že veškeré nezbytné záležitosti spjaté s přípravami jsou již prakticky hotové. V neděli proběhla poslední schůzka produkčního teamu a nyní nezbývá nic jiného než doufat, že vše dobře dopadne.

Zdeněk: Přesně tak. Z naší strany je vše v pořádku - modlíme se, aby všichni zainteresovaní dostáli svým závazkům a v poslední chvíli nepůsobili žádné komplikace.

Vznikly nějaké problémy s logistikou akce či případně managementem veletržního paláce?

Zdeněk: S technickým zajištěním potíže rozhodně nejsou. Spolupracujeme vesměs s profesionály a úroveň jednání se od tohoto faktu velmi výrazně odrazila. Spíše nás zarazila cena vystoupení některých DJs a nákladů s tím spjatých. Jsem ale přesvědčen, že zaplatit více se v těchto případech určitě vyplatí.

Lukáš: V posledním týdnu se nám při rozhodování o detailech dosti razantně, možná až překvapivě zvedl rozpočet. Pramení to z touhy poskytnout návštěvníkům maximum. Proto jsme rozhodli investovat do každé maličkosti v nejúnosnější možné míře.

Chápu-li to správně, v žádném případě se nešetří...

Zdeněk: Určitě. Myslíme si, že výsledek této akce je pro propagaci našich aktivit zcela zásadní. Chceme se uvést v dobrém světle a být sami se sebou spokojeni.

Těsně po publikaci záměru zorganizovat ITE se objevily spekulace, že Technisco.cz jako hudební server je určen čistě pro cílenou masmediální podporu vaší agentury. Opírají se tyto nálady o reálný základ? Co je vůbec vaším primárním cílem?

Lukáš: Technisco.cz vznikalo před rokem v době, kdy jsem postrádal smysluplnou činnost směřující k vlastní seberealizaci. Původně byl určený pro trutnovský region v němž se termín "technisco" mezi clubbery hojně používá. První měsíce fungoval jako lokální informátor o místních akcích. Někdy v té době jsem se seznámil se Zdeňkem Charvátem (The Begin Of The End, pozn. Juki). Slovo dalo slovo a vzájemná spolupráce dospěla až do dnešní podoby. Nejsme velká účelová společnost, jež si vytyčí cíl a směřuje k tomu všechny prostředky.

Zdeněk: Po ukončení práce s Alešem Povrem ve vrchlabském klubu Max jsem silně stagnoval a hledal využití svých dosavadních zkušeností. S Lukášem jsme v uplynulém období pořádali několik menších akcí, které skončili úspěchem a kladným ohodnocením ze strany návštěvníků. Nyní chceme stejný model aplikovat na větší prostor s větším počtem lidí a širší nabídkou dobré a kvalitní zábavy.

Oba jste se tedy zformovali z řad návštěvníků akcí, které taneční kultura oslovila a již delší dobu zajímá a ovlivňuje...

Lukáš: To je můj případ.

Zdeněk: Já jsem začínal spíše u hudby, ale budiž.

Myslím, že nebude od věci představíte-li se našim čtenářům trošku zevrubněji. Jakým způsobem vnímáte fenomén taneční kultury obecně?

Lukáš: Já se na scéně pohybuji od návštěvy trutnovského rockového festivalu, kde byla instalována drum'n'bassová stage. To bylo před třemi lety. Tehdy mě taneční hudba chytla a poprvé přivedla do vrchlabského klubu Max. Mám rád svobodu, jež mladým lidem přináší. Rozhodně jsem například proti negativním postojům vůči lidem, kteří přicházejí v různých oblečcích a dekoracích. Myslím, že bláznivé ošacení k této kultuře patří. O tom je respekt k individuu.

Zdeněk: Můj vývoj byl docela jiný. Poprvé jsem se seznámil s fenoménem tanečních parties prostřednictvím tvorby hudby, které se věnuji již přes pět let. V rámci produkce na akcích jsem začal poznávat i ostatní aspekty věci a posléze i kultury jako celku.

Zpět k akci. V rámci příprav jste zajisté byli nuceni spolupracovat s mnoha médii, případně i jinými promotéry či agenturami. Jak jste spokojeni s úrovní vzájemné komunikace?

Lukáš: Zatím se nějaký výraznější šum díky bohu nevyskytl. I přes jasné tendence k tvrdému konkurenčnímu boji nás krom jednoho článku na jistém serveru nic jiného závažně nezasáhlo.

Přesně to mám na mysli. Máte s redaktory inkriminovaného serveru nějaký osobní konflikt? Jak si vysvětlujete jejich počínání?

Zdeněk: Nemáme. Kluci nám zcela bezdůvodně hodili klacky pod nohy. Proč zrovna nám a na naší akci ví jedině oni sami. Je jasné, že podobní článkaři nemají o náročnosti naší práce vůbec žádné ponětí. Nezúčastněný amatérismus na nás tak bohužel zcela nepodloženě vrhl stín pochybností. Je nám to líto, ale nemůžeme nic dělat.

Lukáš: Faktem zůstává, že lidi z toho serveru vůbec neznáme. Naštěstí se nejedná o nijak významné médium.

OK. Když už mluvíme o DJs, jaká kritéria se uplatňovala při výběru vystupujících?

Lukáš: Předně nás zajímali lidé s nimiž se dobře komunikuje. Všichni angažovaní zde již hráli a víme, že velmi kvalitně. Dále pak hrály roli volné termíny a pochopitelně i cena.

Zdeněk: Já jen dodám, že jsme se snažili sestavit line-up DJi z různých koutů. Každý z nich by měl representovat současný zvuk své země a nabídnout tak příležitost ke srovnání. V tom je idea akce a doufáme, že se zdaří.

Co podle vás utvoří nejsilnější stránku akce? Během naší poslední diskuze jsi zmiňoval nadstandardní zvuk...

Lukáš: Jsem rád, že to vzpomínáš. Firma Promusic, která nám zajistila kompletní technickou podporu má mnoho zkušeností a díky dobrým vztahům s dodavatelem jímž je T-servis nám bude přivezen v současnosti nejlepší zvuk na světě. Je od značky Meyer sound a celkový výkon aparátů bude 80 kW.

Jak probíhalo jednání se sponzory? Všiml jsem si na propagačním materiálu logo firmy American Bull.

Lukáš: Nedá se říci, že bychom měli nějakého zásadního sponzora, který by pokryl náklady. Jednání s American Bull se po celou dobu neslo v profesionálním duchu a rozhodně ne způsobem, jenž byl některými agenturami prezentován.

Jak bude probíhat organizace přímo na místě? Jsou nasnadě nějaké informace, jež by měl návštěvník vědět?

Zdeněk: Určitě musíme klubery vyzvat, aby do objektu nenosili žádné zbraně, drogy či alkohol. Na místě bude specializovaná securitní služba, jež je sestavena z nejlepších profesionálů v zemi. Budou-li lidé ukáznění, žádné problémy nehrozí. Připravili jsme pro návštěvníky na šedesát metrů sezení a venkovní prostor pro ochlazení. Tam budou umístěny i toalety.

Lukáš: Na místě samozřejmě bude připravena šatna a mnoho zpestření. Pro příklad uvedu stánek pro test XTC, kadeřnický salon apod. Co se týče ambulantního ošetření, na místě budou dva teamy lékařů vybavené pro všechny případy, které můžou na party podobného typu nastat.

To mě přivádí k otázce, jaký je váš osobní vztah k drogám?

Zdeněk: Jsem svobodomyslný člověk a nechci nikoho omezovat. Osobně jsem nikdy žádnou tvrdou drogu neokusil a v budoucnu ani nehodlám. Je to můj postoj a jsem skálopevně přesvědčen, že chemické drogy jsou svinstvo. Co mě v poslední době irituje nejvíce je drzost dealerů, kteří promotérům způsobují obrovské problémy a vystavují je velkému nebezpečí.

Represivní složky státu se tedy o organizátory akcí zajímají?

Zdeněk: Výslechy a nátlak v některých případech nejsou nic neobvyklého.

Jak probíhá kontakt s policií a úřady?

Zdeněk: S policií v tuto chvíli potíže nemáme. Není k nim žádný důvod.

Otázku ohledně spolupráce s úřady bych rád konkretizoval. Jedná se mi o ochranný svaz autorský...

Zdeněk: Sám jsem psal na ministerstvo kultury a ptal se na práva a povinnosti OSA jako takového. OSA je organizace, jež bere příliš velké peníze vzhledem k faktu, že nejsou nikde vidět. Jako nezávislý hudebník, jenž je registrován a za pět let tvorby neviděl ani korunu proti současnému systému velmi důrazně protestuji. Myslím, že by jsme se měli všichni sjednotit a začít s OSA bojovat. Navíc je třeba brát v úvahu, že OSA je soukromá(!) organizace.

Dobrá. Tímto prohlášením bych naše posezení ukončil. Doufám, že budeme vaší masovou prvotinou mile překvapeni.

Lukáš: V to doufáme a pevně věříme i my. Hlavně se dobře bavte! :)

Kluci děkuji vám za rozhovor, za celou redakci Techno.cz držím palce a v pátek se těším nashledanou.

Zdeněk: Také díky a na mejdanu ahoj!


[Juki

]

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016